Kuopio – Kansainvälinen toiminta

Inner Wheel Kuopio ry on vastannut aidon ystävyyden ja kansainvälisen ymmärryksen lisäämisen tavoitteeseen monin eri tavoin:
Kuopiossa on hallitukseen valittu ISO (International Service Organizer) jo vuosien ajan.
Lisäksi Kuopion Inner Wheel klubi on tehnyt vuodesta 2015 matkoja eri puolille Eurooppaa. Näille matkoille ovat osallistuneet myös useiden IW-jäsenten Rotary-puolisot. Niinpä matkat ovat omalta osaltaan edistäneet myös toisiimme tutustumista ja ystävyyden syvenemistä sekä Rotary-yhteistyötä. Lisäksi ennen kutakin matkaa olemme olleet yhteydessä kunkin vierailumaan ja -kaupungin Inner Wheel -klubiin ja sopineet yhteisestä tapaamisesta. Näihin tapaamisiin on osallistunut runsaasti jäseniä useista paikallisista klubeista ja ne ovat olleet erittäin antoisia ja sydämellisiä – ja matkojen parhaita anteja. Tässä alla matkamme ja Inner Wheel klubivierailukaupungit:

2015 Englanti, Lontoo
2016 Irlanti, Dublin
2017 Skotlanti, Edinburgh
2018 Italia, Milano
2019 Islanti, Reykjavik

2022 Ranska, Nizza

Edellä mainituista Italian Milano Giardini Club, Islannin Garðabær Club ja Skotlannin Corstophine Club ovat Ystävyysklubejamme, joiden kanssa vaihdamme säännöllisesti kuulumisia. Yhteistyöstä Italian Milano, Giardini – klubin kanssa on erikseen juttu Ajankohtaista-sivustolla.