Piirikokous 23.3.2024

Piirin 139 kevätkokous pidettiin etäkokouksena lauantaina 23.3.2024. Kokouksen pöytäkirja tulee piakkoin piirin sivujen Jäsenille-osioon.

Piirin puheenjohtaja Anja Mannisen puheenvuoro kuultiin kokouksen aluksi:

Hyvät klubien ja kansallisen neuvoston edustajat!

Olette lämpimästi tervetulleita piirin 139 vaalikokoukseen, joka tällä kertaa pidetään pääosin etäkokouksena. Täällä Pieksämäellä meitä on paikalla kaksi ja kolmetoista on ilmoittautunut etäyhteyksien päähän. Pahoittelen, ettei piirisihteerimme pystynyt olemaan läsnä kokouksessamme yhteensattumien vuoksi. Kiitän Pieksämäen klubin presidenttiä, että hän on täällä rinnallani. Kokemuksemme Google Meetistä ovat kovin ohuet, mutta toivon, että saamme etäyhteydet toivotulla tavalla toimimaan ja välimatkasta huolimatta pystymme kokemaan yhteisyyttä ja ystävyyttä tärkeän asiamme äärellä.

Meneillään oleva kausi on piirissämme ollut moniulotteinen. Toisaalta olemme saaneet juhlistaa eri tavoin koko Inner Wheel -järjestön 100-vuotista taivalta. Juhlavuosi vielä jatkuu ja juhlatilaisuuksia on tulossa. Juhlan aihetta on ollut myös piirimme sisällä, kun Tampereen klubi juhlisti 50 toimintavuottaan helmikuussa. Tampereen klubille lämmin kiitos upeasti järjestetystä juhlatapahtumasta.

Kauden alussa syyskuussa saimme tavata IIW-presidentin hänen vierailullaan Suomessa ja Kuopiossa. Kuopion klubi oli järjestänyt monipuolisen vierailun presidentillemme Trish Douglasille. Hänen aktiivisuutensa, valoisuutensa ja intonsa antoi itsellemmekin uskoa asiaamme. Trish avasi eläväisellä, innostavalla tavalla vuoden teeman merkitystä ja sen kärkialoitteita. Trish kehotti IW-klubeja jatkamaan toimintaansa vaikeuksissa olevien tukemisessa. Tukea tarvitsevat lähimmäisemme voivat olla joko omassa elinpiirissämme tai kaukana sodan tai luonnonmullistusten keskellä. 

Tämä kausi piirissämme on pitänyt sisällään myös huolenaiheita. Piirihallitus on joutunut pohtimaan jopa koko piirin tulevaisuutta – sääntöjemme mukaan piirissä tulee olla neljä klubia.  Tällä hetkellä klubeja on kuusi, mutta kaksi on jo lopetuspäätöksen tehnyt.  Onneksi osalla klubeista tuntuu menevän hyvin, jäsenmäärä on kasvava ja toiminta aktiivista. Siitä voi iloita. Toisaalta järjestötoiminnan haasteet eivät koske vain Inner Wheel -järjestöä vaan ilmiö on laajempi, kaikkea yhdistystoimintaa koskeva tilanne. On todettu ihmisten mieluummin osallistuvan lyhytkestoisiin projektiluonteisiin tapahtumiin kuin sitoutuvan järjestöbyrokratian elinikäiseen pyörittämiseen. Järjestöjen toimintaa pidetään byrokraattisena ja hallintorutiineja kuormittavina.

Tammikuussa kuulimme kansallisen neuvoston kokouksessa oman organisaatiomme selvitystyöryhmän työn tuloksia ja päätimme jatkaa organisaatiouudistuksen valmistelua. Moni on kokenut nykyisen organisaatiomme rakenteen jäykäksi ja sääntöjen kahlitsemaksi – jospa uudistustyö tuo joustavuutta ja antaa enemmän tilaa perustehtävällemme, hyväntekeväisyydelle. Kannustakaamme ja tukekaamme klubien toimintaa ystävyyden ja avunannon hengessä niin, että edelleen piirissämme aktiivisina toimivat klubit saavat toimintaansa lisää jäseniä ja jatkuvuutta.

Toimintakautemme tunnus on Shine a light – Levitä valoa. Kaikista haasteista huolimatta meidän tulee olla valon ja ilon lähteinä ympäristöissämme – siihen velvoittavat jo Inner Wheelin perusarvot ystävyys ja palvelu. Toiminnallamme lisäämme hyviä asioita polarisoituvaan maailmaamme, luomme turvaa ja mielekästä toimintaa syrjäytymisvaarassa oleville, tuemme nuoria ja kannustamme itsensä kehittämiseen. Mielenterveyden haasteisiin pyrimme löytämään osaltamme ratkaisuja. Kun maailmalla kuohuu ja ihmisten hätä vyöryy silmiemme eteen uutisissa, ystävyys ja avunanto nousevat arvoon arvaamattomaan. 

Vaikka oma kotiklubini on jo tehnyt lakkautuspäätöksen, toivon piirimme ja klubiemme edelleen vahvistuvan, löytävän uutta intoa ja oivalluksia houkuttaa mukaan toimintaan uusia jäseniä. Näin voimme jatkaa arvokasta toimintaa ja luoda valoa ympärillemme. Kiitän myös piirihallitusta mukavasta ja rohkaisevasta yhteistyöstä – vaikka uskomme oli välillä jo hiipua. 

Tässä kokouksessa saamme valita uudet toimijat seuraavalle kaudelle. On hienoa todeta, että IW-toiminta ja piirimme tulevaisuus koetaan niin arvokkaaksi, että vastuunkantajat löytyivät – tänään valittaville toivon menestystä ja valoa tulevissa tehtävissä.       

 Niin kuin aalto uittaa aallon yli valtameren,
niin selviydymme mekin, toinen toistamme tukien.