Piirin 139 puheenjohtajan syyskirje

Puheenjohtajan syyskirje 2017

 

Lämmin tervehdys teille kaikille Inner Wheel Suomi-Finlandin piirin 139 klubien jäsenille!

Sateinen kesämme on ohi, ja nyt on aika aloittaa toiminta IW-klubeissa. Alkavaa toimintavuotta sävyttävät erityisesti Suomen juhlavuosi, joka huipentuu 100-vuotissyntymäpäivään 6.12.2017 ja International Inner Wheelin intialaisen presidentin Kapila Guptan teema ” Leave a Lasting Legacy”, ”Vaikuta tulevaisuuteen”. Teemavalinnallaan hän mm. kehottaa meitä harkitsemaan painotuksiamme elämässämme, sillä kaikella toiminnallamme, sanoillamme,teoillamme ja valinnoillamme on suoraa tai välillistä vaikutusta ei vain omaan ja  lähellämme olevien, vaan myös koko maapallon tulevaisuuteen.

Kautemme käynnistysvaiheessa välitän teille seuraavassa asioita, joita mm. on käsitelty Kansallisen Neuvoston 26.8. ja piirihallituksen 10.9. kokouksissa:

Olettehan runsain joukoin osallistumassa Inner Wheel Rallyn 2017 ohjelmaan Oulussa 14.-15.10.!  Rallyn ohjelma on tavattoman mielenkiintoinen. Avajaiset alkavat lauantaina 14.10. klo 9.30 piirien lippujen saapuessa juhlatilaan. Piirikokous pidetään Rallyn toisena päivänä, sunnuntaina 15.10. klo 10.00-12.00. Piirikokouksen esityslista liitteineen  on työn alla, ja toimitetaan klubien puheenjohtajille ja sihteereille mahdollisimman pian.

Molemmissa em. kokouksissa kiinnitettiin huomiota klubien viestintäasioihin ja verkkosivujen päivitysasioihin. Olisi tärkeätä, että klubien tiedot ovat netissä ajan tasalla ja että koulutetut nettivastaavat välittävät tietoa ja osaamistaan seuraaville ko. tehtäviä hoitaville. Jos klubissanne ilmenee tarpeita nettikoulutuksen suhteen, ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen tai piirisihteeri Anne-Maija Monthaniin, monthanam@gmail.com.

Tulevan syyspiirikokouksen esityslistalla on Kansallisen Neuvoston virkailijoiden ehdollepano 2018-2019.  Kansallinen Neuvosto edellyttää, että piirit esittävät syksyllä uusia ehdokkaita seuraaviin Kansallisen Neuvoston  tehtäviin: sihteeri, rahastonhoitaja ja tiedotusvastaava.  Lisäksi piiristä 139 odotetaan ehdokasta varapresidentin tehtävään kaudelle 2018-2019. Uudet, Kansallisen Neuvoston 26.8.2017 hyväksymät säännöt mahdollistavat sen,  että riittää kun varapresidentti on toiminut missä tahansa tehtävässä piirihallituksen jäsenenä ennen nimeämistä.

Mikäli klubillanne on syyspiirikokoukselle tulevia esityksiä, niistä tulee toimittaa tieto viimeistään 1.10. allekirjoittaneelle.

Joka kolmas vuosi järjestettävä kansainvälisen järjestömme ylin päättävä elin, Convention järjestetään 11.-14.4.2018 Melbournessa, Australiassa. Kansallisen Neuvoston presidentti Kaija Keijola osallistuu kokoukseen. 

Jos tiedossanne on, että klubistanne on ko. kokoukseen lähtijä/lähtijöitä, ilmoittakaa henkilön nimi allekirjoittaneelle.

Convention edellyttää, että piiri kerää alueensa klubeista valtuutettujen  edustajien nimet  listoihin, ja toimittaa ne IIW:lle 12.11.2017 mennessä.  Jos klubistanne ei ole lähtijöitä, ja päätätte, että Kaija Keijola voi käyttää klubinne ääntä, ilmoittakaa siitä allekirjoittaneelle.  Klubien ja kaikkien neljän piirin  äänestysedustajat kootaan samoille listoille.

Mitä tahansa IW-toimintaan liittyviä asioita tai kysymyksiä on mielessänne, ottakaa yhteyttä,

Kauniin syksyn ja antoisan IW-toimintakauden toivotuksin

Tampereella 12.9.2017

Pirjo-Maija Rekola

Piirin 139 puheenjohtaja

pirjomaija.rekola@gmail.com

041-4404728