Kuopio – Toiminta

 

Toimintasuunnitelma kaudelle 2020- 2021 on vahvistettu ja julkaistu vuosikokouksessa 15.9.2020

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2020 – 2021

YLEISTÄ

Inner Wheel Kuopio ry kuuluu IW-piiriin 139 ja sen kautta edelleen maailmanlaajuiseen IIW- järjestöön.

Järjestön tavoitteita ovat ystävyys, palveleminen ja kansainvälisen yhteisymmärryksen lisääminen, joita myös Inner Wheel Kuopio ry toteuttaa.

Kauden 2020–2021  kansainvälinen teema on ”LEAD THE CHANGE – JOHDA MUUTOSTA”.

Klubi informoi jäseniään toiminnastaan sähköpostitse ja klubin nettisivujen kautta.

Talouden ylläpitämiseksi klubi kerää jäsenmaksun, järjestää arpajaisia ja toteuttaa jäsenistön ja varainhankintatoimikunnan ideoimia varainhankintatapahtumia ja – projekteja.

Klubin hallitus koordinoi tapahtumien organisoinnin, osallistuu tarvittaessa organisointityöhön ja varmistaa informoinnin jäsenistölle.

TAVOITTEET KAUDELLE 2020 – 2021

 • Tarjota jäsenille monipuolista ja viihtyisää yhdessäoloa COVID-19 -viruksen aiheuttamat rajoitukset huomioiden
 • Toteuttaa ja kehittää varainhankintaa ja jakaa lahjoituksia taloustilanteen mukaan
 • Kasvattaa tai pitää jäsenmäärä vähintään ennallaan huomioiden rotareiden puolisoiden ja perheenjäsenten lisäksi myös muut toiminnasta kiinnostuneet
 • Kehittää yhteistyötä rotareiden kanssa
 • Tuoda jäsenille tiedoksi kansallista toimintaa ja IIW:n toimintaa eri maissa
 • Jatkaa uusien kansainvälisten IW–kontaktien luomista
 • Pyrkiä edistämään ystävyyskerhotoimintaa
 • Toteuttaa kansainvälistä IW-teemaa: ” LEAD THE CHANGE – JOHDA MUUTOSTA ” ottaen huomioon kansainvälisen järjestön presidentin suositukset 12-25 vuotiaiden tyttöjen ja naisten koulutuksen sekä naisten aseman kehittämisestä ja seniorikansalaisista huolehtimisesta

TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2020 -2021

Kokoukset

 • Hallitus kokoontuu elo- ja tammikuussa sekä aina tarvittaessa tai säännöissä määrätyn mukaisesti
 • Vuosikokous pidetään syyskuussa ja vaalikokous helmikuussa
 • Kuukausikokouksissa pidetään varsinaisten kokousasioiden lisäksi esitelmiä tai tutustutaan mielenkiintoisiin paikallisiin kohteisiin kokousohjelman mukaisesti; toimintakauden kokousten teemana on lähisuhteiden merkityksen tarkasteleminen ja itsestä ja läheisistä huolehtiminen sekä kuopiolaisiin ehkä vähemmän tunnettuihin palveluihin tutustuminen
 • Osallistutaan Inner Wheel piirin 139 piirikokouksiin syys- ja kevätkaudella sekä Rotaryjen piirikonferenssin toteutukseen

Jäsen- ja varainhankinta

 • Tehostetaan jäsenhankintaa tuomalla IW-toiminnasta kiinnostuneita ystäviä kuukausikokouksiin ja sitä kautta jäseniksi Inner Wheel Kuopio ry:hyn
 • Toteutetaan varainhankintaa varainhankintatoimikunnan ja hallituksen esitysten mukaisesti

Palvelu ja avustustoiminta

Kohdennetaan palvelu ja avustustoimintaa

 • kansainvälisiin ja kansallisiin kohteisiin sekä mahdollisiin katastrofitilanteisiin IIW:n ja IW:n linjausten mukaisesti sekä erityisesti omaan Tansanian kohteeseen (Itete)
 • jäsenistön valitsemiin 2 – 3 paikalliseen kohteeseen pääpainoina naiset, lapset ja nuoret
 • muihin jäsenistön hyväksymiin kohteisiin

Klubi tarjoaa maailmanlaajuisesti poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta jäsenilleen mahdollisuuden osallistua yhteisölliseen toimintaan sekä kokea yhteenkuuluvuutta, ystävyyttä ja viihtyvyyttä palvelemalla ja auttamalla.