Kuopio – Toiminta

 

Toimintasuunnitelma kaudelle 2017 – 2018 on vahvistettu ja julkaistu vuosikokouksessa 12.9.2017

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 – 2018

YLEISTÄ

Inner Wheel Kuopio ry kuuluu IW-piiriin 139 ja edelleen kansainväliseen IIW-järjestöön.

Järjestön tavoitteita ovat ystävyys, palveleminen ja kansainvälisen yhteisymmärryksen lisääminen, joita myös Inner Wheel Kuopio ry toteuttaa.

Kauden 2017 – 2018 kansainvälinen teema on ”Leave a lasting Legacy – Vaikuta tulevaisuuteen”.

Klubi informoi toiminnastaan jäseniä sähköpostitse.

Talouden ylläpitämiseksi klubi kerää jäsenmaksun, järjestää arpajaisia ja toteuttaa jäsenistön ja varainhankintatoimikunnan ideoimia tapahtumia ja projekteja.

Klubin hallitus koordinoi ja osallistuu tarvittaessa tapahtumien organisointiin ja varmistaa informoinnin jäsenistölle.

 

TAVOITTEET KAUDELLE 2017 – 2018

 • Tarjota jäsenistölle monipuolista ja viihtyisää yhdessäoloa
 • Toteuttaa ja kehittää varainhankintaa
 • Kasvattaa tai pitää jäsenmäärä vähintään ennallaan huomioiden rotareiden puolisoiden ja perheenjäsenten lisäksi myös muut toiminnasta kiinnostuneet
 • Kehittää yhteistyötä rotareiden kanssa
 • Jatkaa uusien kansainvälisten IW-kontaktien luomista
 • Jatkaa ja kehittää projektia, jossa luodaan klubin toimijoiden ja uusien jäsenten perehdyttämisohjelmat
 • Toteuttaa kansainvälistä IW-teemaa: Leave a lasting Legacy

 

TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2017 -2018

Kokoukset

 • Hallituksen kokoukset pidetään elo- ja tammikuussa sekä aina tarvittaessa tai säännöissä määrätyn mukaisesti
 • Vuosikokous pidetään syyskuussa ja vaalikokous helmikuussa
 • Kuukausikokouksissa varsinaisten kokousasioiden lisäksi pidetään esitelmiä tai tutustutaan mielenkiintoisiin paikallisiin kohteisiin kokousohjelman mukaisesti; toimintakauden kokousten erityisteemana on kuopiolaisuus ja lisäksi jäsenten hyvinvointi
 • Osallistutaan Inner Wheel piirin 139 piirikokouksiin syys- ja kevätkaudella

Jäsen- ja varainhankinta

 • Tehostetaan jäsenhankintaa tuomalla IW-toiminnasta kiinnostuneita ystäviä kuukausikokouksiin ja sitä kautta jäseniksi Inner Wheel Kuopio ry:hyn
 • Toteutetaan varainhankintaa varainhankintatoimikunnan esitysten mukaan

Avustustoiminta

Kohdennetaan avustustoimintaa

 • kansainvälisiin ja kansallisiin kohteisiin sekä mahdollisiin katastrofitilanteisiin IIW:n ja IW:n linjausten mukaisesti sekä erityisesti omiin Tansanian kohteisiin (Itete,
  Ilembula)
 • jäsenistön valitsemiin 2 – 3 paikalliseen kohteiseen pääpainoina naiset, lapset ja nuoret
 • muihin jäsenistön hyväksymiin kohteisiin
 •