Kuopio – Toiminta

 

Toimintasuunnitelma kaudelle 2018- 2019 on vahvistettu ja julkaistu vuosikokouksessa 11.9.2018

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2018 – 2019

YLEISTÄ

Inner Wheel Kuopio ry kuuluu IW-piiriin 139 ja edelleen kansainväliseen IIWjärjestöön.

Järjestön tavoitteita ovat ystävyys, palveleminen ja kansainvälisen yhteisymmärryksen lisääminen, joita myös Inner Wheel Kuopio ry toteuttaa.

Kauden 2018 – 2019 kansainvälinen teema on ”Empower and Evolve – Toteuta muutos”.

Klubi informoi toiminnastaan jäseniä sähköpostitse ja klubin nettisivujen kautta.

Talouden ylläpitämiseksi klubi kerää jäsenmaksun, järjestää arpajaisia ja toteuttaa jäsenistön ja varainhankintatoimikunnan ideoimia varainhankintatapahtumia ja -projekteja.

Klubin hallitus koordinoi tapahtumien organisoinnin, osallistuu tarvittaessa organisointityöhön sekä varmistaa informoinnin jäsenistölle.

TAVOITTEET KAUDELLE 2018 – 2019

• Tarjota jäsenistölle monipuolista ja viihtyisää yhdessäoloa
• Toteuttaa ja kehittää varainhankintaa
• Kasvattaa tai pitää jäsenmäärä vähintään ennallaan huomioiden rotareiden puolisoiden ja perheenjäsenten lisäksi myös muut toiminnasta kiinnostuneet
• Kehittää yhteistyötä rotareiden kanssa
• Tuoda jäsenille tiedoksi IIW:n kansainvälistä toimintaa ja asioita
• Jatkaa uusien kansainvälisten IW–kontaktien luomista
• Toteuttaa kansainvälistä IW-teemaa: ”Empower and Evolve – Toteuta muutos”.

TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2018 -2019

Kokoukset
• Hallituksen kokoukset pidetään elo- ja tammikuussa sekä aina tarvittaessa tai säännöissä määrätyn mukaisesti
• Vuosikokous pidetään syyskuussa ja vaalikokous helmikuussa
• Kuukausikokouksissa varsinaisten kokousasioiden lisäksi pidetään esitelmiä tai tutustutaan mielenkiintoisiin paikallisiin kohteisiin kokousohjelman mukaisesti; toimintakauden kokousten erityisteemana on osaaminen ja kuopiolaisten saavutukset ennen ja nyt.
• Osallistutaan Inner Wheel piirin 139 piirikokouksiin syys- ja kevätkaudella

Jäsen- ja varainhankinta

• Tehostetaan jäsenhankintaa tuomalla IW-toiminnasta kiinnostuneita ystäviä kuukausikokouksiin ja sitä kautta jäseniksi Inner Wheel Kuopio ry:hyn
• Toteutetaan varainhankintaa varainhankintatoimikunnan ja hallituksen esitysten mukaisesti

Avustustoiminta
Kohdennetaan avustustoimintaa
• kansainvälisiin ja kansallisiin kohteisiin sekä mahdollisiin katastrofitilanteisiin IIW:n ja IW:n linjausten mukaisesti sekä erityisesti omaan Tansanian kohteeseen (Itete)
• jäsenistön valitsemiin 2 – 3 paikalliseen kohteeseen pääpainoina naiset, lapset ja nuoret
• muihin jäsenistön hyväksymiin kohteisiin

Muu toiminta
• Viimeistellään ruokakalenteri vuodelle 2019, johon on koottu jäseniltä saatuja suosikkireseptejä. Kalenteria myydään syksyn 2018 aikana osana varainhankintaa.
Klubi tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua yhteisölliseen toimintaan sekä kokea yhteenkuuluvuutta, ystävyyttä ja viihtyvyyttä palvelemalla ja auttamalla.