Kuopio – Toiminta

 

Toimintasuunnitelma kaudelle 2019- 2020 on vahvistettu ja julkaistu vuosikokouksessa 11.9.2019

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2019 – 2020

YLEISTÄ

Inner Wheel Kuopio ry kuuluu IW-piiriin 139 ja edelleen kansainväliseen IIWjärjestöön.

Järjestön tavoitteita ovat ystävyys, palveleminen ja kansainvälisen yhteisymmärryksen lisääminen, joita myös Inner Wheel Kuopio ry toteuttaa.

Kauden 2019 – 2020 kansainvälinen teema on ”Together we can – Yhdessä onnistumme”.

Klubi informoi toiminnastaan jäseniä sähköpostitse ja klubin nettisivujen kautta.

Talouden ylläpitämiseksi klubi kerää jäsenmaksun, järjestää arpajaisia ja toteuttaa jäsenistön ja varainhankintatoimikunnan ideoimia varainhankintatapahtumia ja -projekteja.

Klubin hallitus koordinoi tapahtumien organisoinnin, osallistuu tarvittaessa organisointityöhön sekä varmistaa informoinnin jäsenistölle.

TAVOITTEET KAUDELLE 2019 – 2020

 • Tarjota jäsenistölle monipuolista ja viihtyisää yhdessäoloa
  Toteuttaa ja kehittää varainhankintaa ja jakaa lahjoituksia taloustilanteen mukaan
  Kasvattaa tai pitää jäsenmäärä vähintään ennallaan huomioiden rotareiden puolisoiden ja perheenjäsenten lisäksi myös muut toiminnasta kiinnostuneet
  Kehittää yhteistyötä rotareiden kanssa
 • Tuoda jäsenille tiedoksi IIW:n kansainvälistä toimintaa ja asioita
  Jatkaa uusien kansainvälisten IW–kontaktien luomista
 • Pyrkiä edistämään ystävyyskerhotoimintaa
 • Toteuttaa kansainvälistä IW-teemaa: ”Together we can – Yhdessä onnistumme.

TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2019 -2020

Kokoukset
• Hallituksen kokoukset pidetään elo- ja tammikuussa sekä aina tarvittaessa tai säännöissä määrätyn mukaisesti
• Vuosikokous pidetään syyskuussa ja vaalikokous helmikuussa
• Kuukausikokouksissa varsinaisten kokousasioiden lisäksi pidetään esitelmiä tai tutustutaan mielenkiintoisiin paikallisiin kohteisiin kokousohjelman mukaisesti; toimintakauden kokousten teemana on tutustuminen lahjoituskohteisiin sekä kuopiolaisen tieteen, tutkimuksen ja koulutusviennin nykyhetkeen
• Osallistutaan Inner Wheel piirin 139 piirikokouksiin syys- ja kevätkaudella sekä Rallyyn Helsingissä lokakuussa

Jäsen- ja varainhankinta

• Tehostetaan jäsenhankintaa tuomalla IW-toiminnasta kiinnostuneita ystäviä kuukausikokouksiin ja sitä kautta jäseniksi Inner Wheel Kuopio ry:hyn
• Toteutetaan varainhankintaa varainhankintatoimikunnan ja hallituksen esitysten mukaisesti

Avustustoiminta
Kohdennetaan avustustoimintaa
• kansainvälisiin ja kansallisiin kohteisiin sekä mahdollisiin katastrofitilanteisiin IIW:n ja IW:n linjausten mukaisesti sekä erityisesti omaan Tansanian kohteeseen (Itete)
• jäsenistön valitsemiin 2 – 3 paikalliseen kohteeseen pääpainoina naiset, lapset ja nuoret
• muihin jäsenistön hyväksymiin kohteisiin

Klubi tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua yhteisölliseen toimintaan sekä kokea yhteenkuuluvuutta, ystävyyttä ja viihtyvyyttä palvelemalla ja auttamalla.