Joensuun kokouksen pöytäkirja

INNER WHEEL SUOMI-FINLAND PIIRI 139

Kevätpiirikokous

Aika        29.3.2014 klo 13.00
Paikka        Hotelli Kimmel, Joensuu

ASIALISTA

PAG Vesa Martikkala Joensuun Eteläisestä Rotaryklubista tervehti osanottajia.
Joensuun klubin presidentti Eeva Holopainen toivotti osallistujat tervetulleiksi Joensuuhun. Hän mainitsi erikseen Aune Tuormaan, joka on Joensuun klubin kummi.

1. Kokouksen avaus
Piirin puheenjohtaja Eila Kurkko avasi kokouksen.
2. Kokouksen järjestäytyminen
– puheenjohtajaksi valittiin Eila Kurkko ja sihteeriksi Maija-Liisa Myller
– pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Holopainen ja Marjatta Haapaniemi
– ääntenlaskijoiksi valittiin Merja Reiman ja Aulikki Hämäläinen
3. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
– virallisia edustajia 18 ja muita osallistujia 11 (liite 1)
– kokouskutsu lähetetty 26.2.2014 ja asialista 13.3.2014 (liite 2 ja 3)
– todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
– päätettiin, että kohdat 6 ja kahdeksan vaihtavat paikkaa
5. Toimintasuunnitelma kaudelle 2014 – 2015 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa.
(Liite 4)
Luettiin Kotkan klubin lähettämä kirje, jossa he toivat esille mahdollisuuden yhden piirikokouksen pitämisestä. Vilkkaan keskustelun jälkeen kokous päätti pysyä kahden     kokouksen kannalla. (Liite 5)
6. Piirin budjetin toteuma ja rahatilanne. (Liite 6)
Katja Manner esitteli tämän hetkisen tilanteen, joka todettiin huolestuttavaksi.
7. Kansallisen Neuvoston jäsenmaksun hyväksyminen kaudelle 2014 – 2015.
Vilkkaan keskustelun jälkeen äänestettiin ja äänestyksen tulos oli 0-18 ettei jäsenmaksua, 12€, hyväksytä.
8. Talousarvion ja jäsenmaksun hyväksyminen kaudelle 2014 – 2015 (Liite 7)
Talousarvio hyväksyttiin rahastonhoitajan esittämällä tavalla ja jäsenmaksuksi 25 euroa ja että erillistä konvention laskua (3 €) ei tule
9. Piirihallituksen virkailijat kaudelle 2014 – 2015
– puheenjohtaja Tuula Karvinen, Pieksämäki
– varapuheenjohtaja Pikke Ritsilä, Nastola
– pastpuheenjohtaja Eila Kurkko, Joensuu
– sihteeri Merja Reiman, Nastola
– rahastonhoitaja Katja Manner, Jyväskylä

10. Toiminnantarkastajiksi  kaudelle 2014 – 2015 valittiin
Marja Alppisara-Virkki ja Leena Nurmela molemmat Jyväskylästä.
11. Kansallisen Neuvoston puheenvuoroa ei käytetty
12. Kansallisen Neuvoston virkailijoiksi kaudelle 2014 – 2015 valittiin seuraavat henkilöt:
– presidentti Marja Kyrölä, Salo
– varapresidentti Kaija Keijola, Helsinki-Eira-Kluuvi
– pastpresidentti Maija-Leena Virta-Kangas, Oulu
– rahastonhoitaja Maarit Ojansuu, Turku-Linna
– sihteeri Anne Röyttä, Turku-Linna
– piirien puheenjohtajat
13. Nimetään ehdokkaat IIW:n virkailijoiksi ja Board Directoriksi
Ei ehdokkaita
14. Piirin puheenjohtaja Eila Kurkko kertoi kokemuksistaan ja toiveistaan toimintansa aikana ja kiitti kaikkia
15. Hallituksen kokoukselle käsiteltäväksi esittämät asiat
– piirin kansainvälisten asioiden hoitajaa ei kokouksen mielestä tarvita.
– klubien rekisteröinnin voi jokainen klubi harkita, mutta se on suositeltavaa.
16. Klubien kokoukselle käsiteltäväksi esittämät asiat
– Tampereen klubin kirje, 19.3.2014,  piirikokoukselle (Liite 8) Kirjeessä ehdotettiin matrikkelin julkaisemista/painamista. Keskustelun jälkeen kokous päätti yksimielisesti ehdottaa Kansalliselle Neuvostolle, että se selvittää vielä yhden matrikkelin painamismahdollisuutta.
17. Muut asiat
– Maija-Leena Virta-Kangas toivoo klubeilta jäsenmäärätietoja ja lahjoituskohteita 6.4.men.
18. Ilmoitusasioita ei ollut
19. Seuraava piirikokous pidetään Pieksämäellä 25.10.2014
20. Puheenjohtaja Eila Kurkko päätti kokouksen klo 15.30 kiittäen aktiivisesta ja hyvähenkisestä kokouksesta.

Eila Kurkko                     Maija-Liisa Myller
puheenjohtaja                    sihteeri

Eeva Holopainen                Marjatta Haapaniemi
pöytäkirjan tarkastaja                pöytäkirjan tarkastaja